مرکز ویژه مبارزه با روسیه در مولداوی ایجاد می شود – اخبار تاجیکستان

یک مرکز ویژه برای مبارزه با روسیه در مولداوی ایجاد خواهد شد. این را مایا ساندو رئیس جمهور این کشور بیان کرد.

این مرکز فعالیت های سازمان های دولتی را هماهنگ خواهد کرد. سندو گفت که این مرکز وظیفه هماهنگی فعالیت های دولت در زمینه امنیت ملی را بر عهده خواهد داشت.

این مرکز پاتریوت نامیده می شود و از شهروندان در برابر “پر کردن و مبارزه با اطلاعات نادرست” محافظت می کند. سندو افزود که کار بخش جدید عمدتاً علیه روسیه است.