مسابقه انتخاب راهنما در «حج 2023» در تاجیکستان اعلام شد – اخبار تاجیکستان

کمیته امور مذهبی، ساده‌سازی سنت‌ها، جشن‌ها و مناسک ملی زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان مسابقه‌ای را برای انتخاب راهنمایان حج ۲۰۲۳ اعلام می‌کند.

در این آگهی آمده است که متقاضیان باید دانش و مهارت خاصی داشته باشند. قبل از هر چیز باید احکام ادای حج را بدانید، مهارت های سازمانی داشته باشید و به زبان عربی یا انگلیسی گفتاری مسلط باشید.

همچنین یادآور می شود متقاضیان زیر شصت سال مجاز به شرکت در مسابقه می باشند. اولویت با کسانی است که به عنوان راهنما انتخاب شده و حداقل 3 بار به حج مشرف شده باشند.

مدارک شرکت در مسابقه را می توان تا 24 آوریل 2023 به کمیته امور مذهبی، ساده سازی سنت ها، جشن ها و آیین های ملی زیر نظر دولت جمهوری تاجیکستان به نشانی: دوشنبه، خ. لوهوتی 14 تلفن: 227-46-84.