مقاوم سازی ساختمان و سازه اسکلت فلزی در برابر حریق (آتش سوزی)

در صورتی که ضخامت دیوار نرمال و عمق شکاف ها مضاعف بود، می بایست دوغاب های ضد انقباض را به دیوار مقاوم سازی قم تزریق کنید. در صورتی که عرض ترک ها دربین 5 تا 10 میلی متر و ضخامت دیوار قلیل باشد، از ملات سیمان به جهت لبریز کردن رخنه ها استعمال کنید. اجزاء و عنصرها غیر سازه ای باید به طرز ای مطلوب و به شکل کامل به اجزای سازه ای متصل شوند تا بهبود استحکام ساختمان را سرعت ببخشند. انجام همین کار انسجام سقف را که سبب ساز به استفاده مطلوب خیس از ظرفیت برشی دیوارها می شود مقاوم سازی غیر بنا ای افزایش خواهد داد. علاوه بر هزینه بالای بهسازی فونداسیون، همین عمل در دوران بهرهبرداری از ساختمان، بسیار اختلال است. در همین نوشته از ساختمانچی به فاکتورهای مضاعف دارای جهت ارتقا مقاومت بنا در برابر زمین لرزه پرداخته ایم. بارهای ساختمان از طریق فونداسیون یا این که همان مبنا به پی ساختمان منتقل می شود به همین استدلال استحکام و مقاومت آن اثر گذاری دوچندان متعددی در ایمنی بنا ایجاد می کند. از مزایا همین سیستم می قدرت به وزن بسیار سبک، مقاومت بالا، اجرای پر سرعت و عدم ساخت محدودیت در معماری اشاره نمود. دیوار برشی نسبت به بادبند دشواری بیشتری دارد، از این رو به جهت ایجاد دیوار برشی به میزان دهانه های کمتری نیاز است که همین امر می تواند از لحاظ معماری مشکلات کمتری در بر داشته باشد. اضطراری به ذکر می باشد که چندین مشکلات اجرایی ممکن می باشد در حین تولید کلاف قائم بتنی صورت دهد، از این رو از کلاف فولادی در کنار همین طرز استفاده می شود. این روش، اگر چه یک نحوه مطلوب بوده و در اصل اولین راه حلی می باشد که برای یک ساختمان بتنی به لحاظ می رسد، اما ممکن هست مشکلاتی هم داشته باشد. در شرایطی که تیر و ستونهای سازهی بتنی قابلیت تحمل بارهای ثقلی را داشته اما زیر بارهای لرزهای جراحت پذیر باشند، طولانی تر نمودن دیوار برشی منجر جذب نیروی جانبی لرزهای بوسیله همین دیوارها شده و از اعمال نیروها و تغییر شکلهای لرزهای به تیرها و ستونها جلو گیری مینماید. برای مقاومسازی در برابر زمین لرزه سازههای بتنی که اجزای آن از مقاومت پایینی برخوردارند می­توان از پوشش بتنی ژاکت فلزی و غلاف فولادی به جهت بهسازی لرزه­ای استعمال کرد. از پیش تنیدگی در دالهای بتنی روی زمین، ساخت پارکینگها، ساختمانها و … مصالحی که برای ساخت سازه اصلی استعمال از آجر آیتم استعمال قرار می گیرند، باید از میزان مرغوب بودن مناسب و همخوانی حیاتی یکدیگر برخوردار باشند، در غیر همین شکل به سرعت دچار زخم دیدگی می شوند.

مقاله مرتبط  یکی از ساکنان نورک ، همسرش در نوشیدن