میخائیل موراشکو وزیر بهداشت روسیه از لزوم ایجاد انجمن پزشکی سازمان همکاری شانگهای خبر داد – اخبار تاجیکستان

میخائیل موراشکو، وزیر بهداشت روسیه از لزوم بازگشت به موضوع ایجاد انجمن پزشکی سازمان همکاری شانگهای (SCO) خبر داد. این مطلب روز جمعه به دنبال سخنرانی موراشکو در ششمین نشست وزرای بهداشت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای توسط سرویس مطبوعاتی این وزارتخانه به خبرنگاران گزارش شد.

این رویداد در دهلی نو (هند) با حضور نمایندگان وزارتخانه های بهداشت روسیه، هند، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد.

به گزارش سرویس مطبوعاتی، در نتیجه این رویداد، پروتکلی به تصویب رسید که اهداف و اولویت های توسعه مراقبت های بهداشتی در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را برای آینده نزدیک تعیین می کرد.