نتربکو تاتیانا را خواهد خواند

آنا نتربکو در تئاتر ماریینسکی نقش تاتیانا را در اپرای اوژن اونگین اجرا می کند. والری گرگیف اجرای این برنامه را بر عهده خواهد داشت.