نشست گروه کاری در مورد افغانستان زیر نظر شورای وزیران سازمان پیمان امنیت جمعی – اخبار تاجیکستان

در 27 آوریل 2023، سی و هفتمین نشست کارگروه افغانستان در چارچوب شورای وزیران CSTO برگزار شد. در این مراسم هیئت های کشورهای عضو سازمان، معاون دبیرکل CSTO S.I. Ordabayev، کاردار افغانستان در فدراسیون روسیه، نمایندگان UNRCCA، CIS ATC، سرویس هماهنگی SWCS CIS حضور داشتند. و صلیب سرخ.

تبادل نظر کامل در مورد وضعیت افغانستان صورت گرفت. شرکت کنندگان به تداوم روندهای نامطلوب در حوزه امنیتی از جمله رشد تهدیدات تروریستی و مواد مخدر ناشی از خاک این کشور اشاره کردند. خاطرنشان شد که افغانستان همچنان در وضعیت سخت اقتصادی به سر می برد و مردم افغانستان در عرصه های اجتماعی و بشردوستانه با مشکلاتی مواجه هستند.