نقش هنر و ادبیات در فرایند هویت یابی کودکان

البته در شرایط کلی بچهای که کارتونش را میبیند، حیاتی اسباببازیهایش بازی میکند و در کنار آنها به همین قبیل بازیها نیز گرایش دارد جای هیچ نگرانی به جهت والدین باقی نمیگذارد. زمانی باید نسبت به گرایش بچهها به این قبیل بازیها احساس خطر کرد که بچه در انجام آن‌ها پافشاری دارد. اصولا بسیارى از کارهاى ناپسند تا به رخ عادت در نیاید در اجتماع انجام نمى گیرد. شرح بازی: به کودکان دختر عروسک و به کودکان پسر آدمک های عروسکی مختلف دیتا و از آن ها منظور می شود که مهم عروسک ها به شکل جداگانه هر بازی که دلشان می خواهد انجام دهند و یا هر حرفی که دلشان می خواهد به عروسک خویش بگویند. در همین بازی ها والدین نباید خواست و عزم خود را به نوپا اجبار کنند. به جهت هر نوپا پنج پرسشنامه در حیث گرفته شده بود که دو پرسشنامه مربوط به خویش بچه و سه پرسشنامه مربوط به والدین نوپا بود که بایستی توسط والدین کودک به تمامی آن‌ها جواب دیتا می شد که پس از اجرا و جمع آوری پرسشنامه ها، ۵۰ پرسشنامه را که به طور ناقص کامل شدن شده بودند و یا آزمودنی ها به علت حجم بسیار سؤالات، اعتنا کافی در پاسخ گویی نداشتند، حذف کردیم. استفاده از بعضا از اشکال لوازم بازی، کودکان را در موقعیتهایی قرار می‌دهد که به طور حتم سر و کله زدن کلیدی آن، سبب به بروز احساساتشان خواهد شد. وقتی کودک شما سوای در لحاظ گرفتن هیچ حد و مرز هنگامی و به صورت یکنواخت به تکرار یک بازی گرایش پیدا میکند، به گونهای که مثلا بازی کردن مهم رژ لب مادر و ماندن در نقش پدر برای او حتی نسبت به میل کردن و خوابیدن نیز در حق تقدم قرار میگیرد، باید نسبت به آن اساسی شد. درک نکردن بها بازی که راهکاری پایهای برای یادگیری مفاهیم علمی است: در بسیاری از کشورها، هنوز مراقبت و به یاد آوردن اطلاعات، پایهی یادگیری را تشکیل میدهد. بازی مجال تولید و توسعه و گسترش مهارت های حرکتی درشت و دقیق و حفظ سالم جسمانی را مهیا می کند. چرا که این بازی در واقعیت زمینهساز چکیده از پروسه طبیعی رویش بچه است. بازی بخشی از پروسه رشد کودک میباشد و نقش والدین در همین مراحل نیز فقط همراهی و جهت دهی آنهاست نیکی کارگردانی بازی. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان بخش اعظم در گزینه بازیگر نقش کودکی ستاره درسریال پس از باران لطفا به بازدید از نقش کودکی تختی وب تارنما ما.

مقاله مرتبط  موسسه کنفوسیوس در TNU فینال فصل هفتم مسابقه دانش فرهنگ چین "پل قاره" را برگزار کرد - اخبار تاجیکستان