نمایشگاه «نینا دورلیاک. Song Solveig» در مسکو افتتاح شد

2023/03/24
نمایشگاه «نینا دورلیاک. آهنگ Solveig.

این مراسم به روز تولد پیانیست و به یکی از بهترین خواننده های مجلسی، شریک زندگی و روی صحنه سواتوسلاو تئوفیلوویچ، نینا دورلیاک، تقدیم شده است.

در این نمایشگاه مواردی از مجموعه موزه پوشکین و موزه ملی موسیقی روسیه ارائه می شود: پرتره های خواننده، عکس های کمیاب، انتشارات موسیقی، برنامه های کنسرت، و همچنین اولین ضبط های اجراهای انجام شده در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950، در دوران اوج دوئت خانوادگی

این نمایشگاه تا 20 ژوئن 2023 ادامه خواهد داشت.

“اورفیوس”

2023/03/24

یک جشنواره را در art-center.ru انتخاب کنید