هر آنچه که باید در مورد دستگاه ایکس ری بدانید

رادیوگرافی دندان معمولاً سالی یکبار انجام میگردد اما چنانچه دندانپزشک در اکنون بررسی پیشرفت مشکل یا معالجه دندان باشد، ممکن میباشد بخش اعظم انجام شود. در صورتی که در جنس محاسبه شده ناخالصی وجود داشته باشد، آن متاع بطور خودکار از خط ایجاد خارج می گردد. اهمیت همین رادیوگرافی وقتی معلوم میگردد که برای پیشگیری از مشکلات بعدی نیاز به کشیدن دندان شیری باشد مثلاً زمانی که دندان اساسی در هم اکنون رویش از پشت دندان شیری است. ممکن است رادیوگرافی دندان پیچیده به لحاظ برسد ولی در واقع ابزار فراوان رایجی است که به میزان جرمگیری دندانها اصلی دارد. وی به حیاتی دستگاه ایکس ری اشاره کرد و افزود: همین دستگاه باید به تعداد فراوان در تمامی گمرکات میهن موجود باشد تا از همین نحوه بتوانیم مانع از ورود و یا این که خروج کالای غیرمجاز شویم. ژنراتور های این دستگاه از لامپ های اصلی قدرت تابشی ۱۴۰ تا ۱۸۰ تشکیل میشوند. مدت زمانه متعددی میباشد که از اشعه ایکس در سیستم های بازرسی میهن به کار گیری میشود، علت به کار گیری از اشعه ایکس در سیستم های بازرسی به همین جهت است که این اشعه قوی به عبور از حصارهای فیزیکی است. دستگاه ایکس ری (X-RAY) یک جور ماشین میباشد که اهمیت کمک اشعه ایکس ، عمل شناسایی خصوصیات و ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی مواد را بصورت پرسرعت و بلادرنگ در اختیار اپراتور دستگاه قرار می دهد . وی به قوانین دست و پاگیر کار های گمرکی مملکت اشاره کرد و گفت: مسئولین بایستی رصد به اندازه و اضطراری را داشته باشند و بازرسی های خویش را اکثر کنند. حضرت پور ادامه داد: مجلس شورای اسلامی قوانین مضاعف خوبی برای خودداری از قاچاق جنس تصویب کرده ولی می بایست اعتنا داشته باشیم که نظارت ها ناچیز بوده و باید اهمیت تدابیر یگانه بررسی ها را بیشتر کنند. تنها بهتر میباشد قبل از آن دندانهایتان را بهطور صحیح مسواک بزنید تا گوشه و کنار بهداشتیتری برای اشخاصی که روی دندانهایتان عمل می‌کنند تولید کنید. پریاپیکال: این ترفند دو دندان تمام از ریشه تا تاج را نشان میدهد. به کلمه دیگر شی ءها پهناور تماماً بازرسی میشوند؛ البته شعاع مضاعف رشته رشته اشعه ایکس نمیتواند تمام طول بسته را یکجا نسخه برداری کند پس این عمل توسط برشهایی به ضخامت کمتر از یک میلیمتر انجام می شود. در مواقعی که ترازو ، حجم و مقدار فلز به فعالیت رفته در اجسام گزینه باز‌نگری حیاتی میباشد ضریب تشخیص دستگاه ایکس ری X ray قابل توجه قرار دستگاه ایکس ری کامیونی میگیرد. در همین مدل تصویر برداری بوسیله دستگاه ایکس ری x ray ژنراتورها بر خلاف حالت تصویر برداری افقی در بالای دستگاه و جسم قرار میگیرند و تصویر برداری را از بالا به تحت انجام میدهند.