واژگونی خودرو در بزرگراه مرغاب – قزل – آرت، راننده جان باخت – اخبار تاجیکستان

در تاریخ 9 آوریل 2023، حدود ساعت 19:00، راننده خودروی هوندا CR-V، آتیروف توشی دیلدوروویچ، متولد 1376، در حین حرکت در 5 کیلومتری بزرگراه مرغاب – قیزیل – آرت در شهر ارخار، مرغاب. ولسوالی، باشنده محل، کنترل خود را از دست داد و در سمت راست جاده واژگون شد.

متأسفانه خود راننده Atiyorov T.D در صحنه تصادف جان خود را از دست داد، خودروی سواری او Mirzobekov Alisher Pulodbekovich متولد 2009 به بیمارستان منتقل شد.
حادثه در دست بررسی است.