وزرای دفاع CSTO در مورد چالش ها و تهدیدات امنیت نظامی گفتگو می کنند – اخبار تاجیکستان

25 اردیبهشت امسال مینسک میزبان نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی خواهد بود. به گزارش سرویس مطبوعاتی کمیته اجرایی CSTO، در این نشست ایمانگلی تاسماگامبتوف، دبیرکل CSTO و سرهنگ آناتولی سیدوروف، رئیس ستاد مشترک CSTO، حضور خواهند داشت.

شرکت کنندگان در این نشست در مورد چالش ها و تهدیدات امنیت نظامی در مناطق امنیت جمعی کشورهای عضو CSTO و همچنین مسائل مربوط به بهبود سیستم واکنش به بحران گفتگو خواهند کرد.

در این نشست قرار است اسناد مربوط به آموزش مشترک ارگان های فرماندهی و کنترل و تشکیل نیروها و ابزارهای سیستم امنیت جمعی CSTO، همکاری های نظامی-فنی و غیره مورد بررسی قرار گیرد.