وزیر امور خارجه تاجیکستان با وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد – اخبار تاجیکستان

به تاریخ 13 آوریل 2023 در شهر سمرقند در حاشیه چهارمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه با افغانستان، دیدار دوجانبه میان سیرو الدین محردین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان برگزار شد. به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه RT، و خانم حنا ربانی خار، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان.

در این دیدار، مجموعه ای از موضوعات مهم همکاری های دو کشور و برخی موضوعات در دستور کار بین المللی و منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مقاله مرتبط  انتشار کتاب جدید معزی نیشاپوری در دوشنبه - اخبار تاجیکستان