ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه فرمانی را برای اقدامات تلافی جویانه در صورت توقیف دارایی‌های روسیه در خارج از کشور امضا کرد – اخبار تاجیکستان

طبق این سند، در صورت انصراف یا محدودیت حقوق مالکیت روسیه در خارج از کشور، مدیریت خارجی برای دارایی های “کشورهای غیردوست” در فدراسیون روسیه معرفی می شود.

اقدامات مناسب همچنین مربوط به مصادره اموال شهروندان و شرکت های روسیه است.

خاطرنشان می شود که این فرمان به دلیل “نیاز به انجام اقدامات فوری” در پاسخ به “اقدامات غیرقانونی” ایالات متحده و سایر کشورها با هدف محروم کردن یا محدود کردن حقوق مالکیت فدراسیون روسیه، شرکت ها و شهروندان آن است.

در عین حال، مدیریت موقت دارایی های “کشورهای غیردوست” در روسیه ممکن است با تصمیم رئیس جمهور خاتمه یابد.