ویاچسلاو زایتسف طراح مد مشهور روسی در 30 آوریل در سن 86 سالگی درگذشت – اخبار تاجیکستان.

در 30 آوریل، ویاچسلاو زایتسف به بیمارستانی در شهر شچلکوف منتقل شد. تشخیص داده شد که کوتور افسانه ای دچار خونریزی داخلی شده است.

مدتی بعد در مراقبت های ویژه درگذشت. به گزارش REN TV، زایتسف در آخرین سال های زندگی خود از بیماری پارکینسون رنج می برد، تا حدی فلج بود، ضعیف صحبت می کرد و نمی توانست بدون کمک حرکت کند.

کارمند ارجمند هنر RSFSR و هنرمند خلق روسیه برای کار پربار خود نشان افتخار اتحاد جماهیر شوروی، نشان لیاقت روسیه برای میهن، درجه IV را دریافت کرد و همچنین جوایز متعددی را دریافت کرد. همچنین زایتسف اولین طراح مد شوروی و روسی بود که مجموعه خود را در هفته مد پاریس ارائه کرد.