چین از 29 آوریل کنترل مرزها را برای COVID-19 ساده می کند – اخبار تاجیکستان

از 29 آوریل، همه افرادی که وارد چین می شوند فقط باید آزمایش آنتی بادی COVID-19 را ارائه دهند که در 48 ساعت قبل از عزیمت به کشور انجام می شود. این را نماینده رسمی وزارت خارجه چین مائو نینگ اعلام کرد.

به گفته او، خطوط هوایی که پروازهای خود را به چین انجام می دهند، بررسی گواهی PCR را متوقف خواهند کرد. خانم مائو توضیح داد که این نوآوری ها “با هدف بهینه سازی سفر” و همچنین در نظر گرفتن استانداردهای ایمنی انجام شده است.

وی افزود: چین به اقدامات بهینه و مبتنی بر علمی با توجه به وضعیت اپیدمی ادامه خواهد داد تا از سفر منظم و ایمن برای شهروندان چینی و خارجی اطمینان حاصل کند.

چین سیاست تحمل صفر خود را برای COVID-19 تنها در پایان سال 2022 کنار گذاشت. در 15 مارس، مقامات چینی شروع به صدور انواع ویزا برای شهروندان خارجی کردند. امکان سفر بدون ویزا به شانگهای با کشتی های کروز نیز از سر گرفته شده است.