کشف میدان نفتی جدید ترکیه – اخبار تاجیکستان

ترکیه میدان نفتی جدیدی کشف کرده است که ظرفیت تولید آن 100000 بشکه در روز برآورد شده است – اردوغان.

“من می خواهم یک خبر خوب را به اشتراک بگذارم. رئیس جمهور در مراسم افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی اروپا (SPP Karapinar) و راه اندازی سایر تأسیسات اخیراً تکمیل شده در مرکز، گفت: ذخایر نفتی با ظرفیت تولید 100 هزار بشکه در روز در جودی و گابار کشف کرده ایم. استان قونیه

رئیس دولت خاطرنشان کرد که نفت تازه کشف شده “ساختاری باکیفیت دارد.”

رهبر ترکیه تاکید کرد که “ترکیه با تبدیل شدن به یک کشور صادرکننده انرژی دیگر برای انرژی به دیگران وابسته نخواهد بود.”