کنسرت های مربوط به سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان در قزاقستان برگزار شد – اخبار تاجیکستان

در تاریخ 29 تا 31 مه 2023، در منطقه ساریاگاش و در شهر ترکستان جمهوری قزاقستان، به عنوان بخشی از تور نمایندگان موسسه دولتی “ارکستر سمفونیک دولتی” دفتر اجرایی رئیس جمهوری از تاجیکستان، کنسرت هایی به مناسبت سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان برگزار شد.

در این مراسم نمایندگان سفارت و سرکنسولگری جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان، رهبری آکیمات منطقه ترکستان، ناحیه ساریاگاش، فرهنگیان و همچنین تاجیک های ساکن این منطقه حضور داشتند.

کنسرت های مربوط به سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان در قزاقستان برگزار شد – اخبار تاجیکستان