کوخیر رسول زاده با ترزا چروینسکایا معاون بانک سرمایه گذاری اروپا دیدار کرد – اخبار تاجیکستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، کوخیر رسول زاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با ترزا چروینسکایا معاون بانک سرمایه گذاری اروپا در شهر آلماتی جمهوری قزاقستان دیدار کرد.

به گفته این منبع، در این دیدار طرفین فرصت های سرمایه گذاری بانک سرمایه گذاری اروپا در اقتصاد تاجیکستان و تقویت همکاری ها را بررسی کردند.

نسبت به اقدامات طرف تاجیکستان برای گسترش فرصت ها برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر به منظور ایجاد همکاری ابراز علاقه شد.

در چارچوب مجمع اقتصادی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی، توجه ویژه ای به گسترش همکاری ها در زمینه های حمل و نقل، فناوری های جدید، انرژی و حفاظت از محیط زیست می شود.