کودک خانواده ای از مهاجران تاجیکستانی در منطقه لنینگراد از پنجره طبقه چهارم به پایین سقوط کرد – اخبار تاجیکستان

به گزارش نوسکی نیوز، در شهر نیکولسکویه، منطقه لنینگراد، یک پسر دو ساله از پنجره طبقه چهارم به پایین سقوط کرد.

گفته می شود که والدین قربانی بومی تاجیکستان هستند. این خانواده دارای دو فرزند دیگر است که در سال های 2018 و 2019 متولد شده اند.

این پسر در شرایط وخیم به بیمارستانی در منطقه توسننسکی در منطقه لنینگراد منتقل شد. به گفته یک منبع انتظامی، در 9 آوریل، یک کودک دو ساله از پنجره آپارتمانی در طبقه چهارم در نیکولسکویه سقوط کرد.

این حادثه در ساعت 13:50 در خیابان پروومایسکایا به دلیل نظارت مادر رخ داد. این پسر به دلیل کاتاتروما، ضربه به سر و شکستگی های متعدد جمجمه در بیمارستان بستری شد.