گروه راک که SVO را محکوم کرد، SPIEF را به تیتر اول تبدیل کرد

گروه راک که SVO را محکوم کرد، SPIEF را به تیتر اول تبدیل کرد

گروه Zveri که SVO را محکوم کردند در SPIEF-2023 اجرا خواهند کرد

گروه زوری در کنسرتی به عنوان بخشی از مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ (SPIEF) در میدان قصر اجرا خواهد کرد. این در بیانیه مطبوعاتی SPIEF آمده است.

خاطرنشان می شود که در فوریه 2022، پستی در صفحه این تیم در شبکه های اجتماعی با درخواست “توقف خصومت ها در اوکراین” ظاهر شد. بیانیه مشابهی از سوی اعضای گروه باعث نارضایتی عمومی شد، اما پس از آن هیچ تغییری در برنامه تور نوازندگان ایجاد نشد.

ورود به اجرای نمایش «جانوران» رایگان خواهد بود.