16- مشخصات یکی از املاکم در سامانه نیست

حق کمیسیون به عبارتی درآمد مشاورین املاک از بنگاه های ملکی می باشد که هر چه تعداد معاملات و بها ملک معامله شده فراتر باشد، درآمد آنها نیز بالاتر خواهد بود. بنگاه های معاملات ملکی، دفاتری هستند که مشاورین املاک در آن، نقش واسط در معاملات ملکی را دارا هستند و لذا به تیتر واسط بین خریدار و فروشنده و یا این که مستاجر و صاحب و مالک واقع شده و خدماتی را به هر دو طرف معامله ارائه می دهد و به سبب ساز خدمات ارائه شده از سوی آنها، از حقوقی برخوردار می باشند که به وسیله اتحادیه صنف مربوطه تعیین و رسیدگی می شود. به تیتر مثال چنانچه ملکی 7۰ میلیون تومان رهن تمام شده باشد حق کمیسیون آن برابر اهمیت ۵۷۲,۲۵۰ می باشد که می بایست بوسیله هر یک از طرفین معامله بصورت جداگانه پرداخت شود. به عنوان مثال اگر ملک معامله شده اهمیت ارزشی برابر دارای 600 میلیون باشد، به جهت این ملک تا 500 میلیون حق کمیسیون، 0.5 % محاسبه شده و به جهت 100 میلیون بالاتر، 0.25 درصد تحلیل می شود. با کارگزاشتن اپلیکیشن آقای املاک تمام امکانات آقای املاک مدام ملازم شما است. پیغام می دهد کد ملی مهم شماره همپا سازگار نیست. یکی از از مهمترین کارکردهای سامانه املاک امداد به تقابل اهمیت سوداگرانی است که به احتکار مسکن یا خرید و فروشهای مکرر در بازار مسکن بر روی آوردند. عدد مربوط به انتظار سازندهها از آینده پیشروی بازار مسکن کمترین مقدار و وخیمترین عدد دستکم از شهریور سال پیشینیک سال اخیر- محسوب میشود. برای سرمایه گذاران مورد قضیه کلیدی این هست که چگونه بها و ریسک مربوط به این داراییها را که ساختگی میباشند و آتی آنان معین نمیباشد تعیین کنند. او گفت: هزینههایی که در دفترها ورقه ها رسمی گرفته می‌شود به دو دسته تقسیم می‌گردد هزینه اول مربوط به خویش دفتر کار خانه نظیر حق التحریر که برای اتومبیلهای ایرانی حدود ۳۰۰ هزار تومان هست و دوم هزینه دولتی مثل حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده بنابراین تصمیم گیر همین موضوع سازمان ثبت اوراق کشور نیست. در همین فی مابین دوراندیشی از چگونگی تعیین حق کمیسیون و همچنین قوانین مربوط به آن مانع از ایجاد ایراداتی هر چند کوچک خواهد بود. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها اکثر در آیتم املاک صناعی اندیشه لطفا به تماشا از وب سایت ما.

مقاله مرتبط  هریسون فورد در سن 80 سالگی برای آخرین بار در نقش ایندیانا جونز بازی خواهد کرد