CoES از وضعیت بهمن در مناطق کوهستانی تاجیکستان – اوستا هشدار داد

هشدار CoES در مورد وضعیت بهمن در مناطق کوهستانی تاجیکستان

3 دسامبر 2020 ، ساعت 10:00

2اوستا. Tj | 03.12.2020 | براساس آژانس هواشناسی هواشناسی کشور ، در بخشهای جاده دوشنبه – خوجند ، دوشنبه – رشت ، دوشنبه – سنگور ، دوشنبه – لیاخش ، کولیاب – درواز ، ونج – خروگ ، خروگ – ایشکاشم ، خروگ – مورگاب ، درجه بالایی از خطر بهمن وجود دارد.

در همین راستا ، کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی تحت دولت تاجیکستان بار دیگر از مردم می خواهد که از سفر ، کوهپیمایی به مناطق مستعد بهمن خودداری کنند ، مراقب و مراقب باشند.

رانندگان ، هنگام رانندگی در مناطق کوهستانی یا در جاده های مستعد بهمن ، باید فاصله تعیین شده بین ماشین را دقیقاً رعایت کنند. در جاده ها مراقب و مراقب باشید. زندگی خود را به خطر نیندازید!