Roskomnadzor دسترسی به سایت قزاقستانی Arbat.Media – اخبار تاجیکستان را مسدود کرد

Roskomnadzor دسترسی به سایت قزاقستان Arbat.Media را مسدود کرد. این توسط Roskomsvoboda (به عنوان یک عامل خارجی در فدراسیون روسیه شناخته شده) گزارش شده است.

دسترسی به منبع قزاقستان در 25 آوریل محدود شد.

مالک Arbat.Media، آرمانژان بایتاسوف، ابراز امیدواری کرد که مقامات روسیه “درک کنند که قزاقستان یک کشور مستقل و مستقل است که به قانون رسانه ای که در قزاقستان کار می کند احترام می گذارد.”

وزارت خارجه قزاقستان تاکید کرد که Arbat.media قوانین جمهوری قزاقستان را نقض نکرده است و یادآور شد که هیچ توافقنامه ای بین قزاقستان و روسیه وجود ندارد که امکان دخالت خارجی در فعالیت رسانه ها در قلمرو قزاقستان را فراهم کند. مهمانی.