ADB به CoES تاجیکستان کمک می کند تا یک رادار هواشناسی

خریداری کند

صفحه اصلی / اخبار / صفحه اصلی / ADB به CoES تاجیکستان برای دستیابی به هواشناسی کمک می کند رادار

ADB به CoES تاجیکستان برای خرید یک رادار هواشناسی کمک خواهد کرد 17 سپتامبر 2020 ، ساعت 11:01

Avesta.Tj | 09/17/2020 | کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی تاجیکستان قراردادی را برای تهیه و نصب رادار هواشناسی با تجهیزات و آموزش مناسب برای شناسایی تگرگ و سایر پدیده های هواشناسی در این کشور امضا کرد.

به گفته دفتر نماینده بانک توسعه آسیا در جمهوری تاجیکستان ، این قرارداد بخشی از پروژه ملی مدیریت ریسک در برابر حوادث است که از طریق کمک مالی ADB به مبلغ 10 میلیون دلار تأمین می شود.

قرارداد مبلغ 1.5 ميليون دلار با شركت قزاقستان KC-group كه از طريق فرآيند مناقصه باز رقابتي ADB انتخاب شد ، امضا شد. انتظار می رود رادار جدید هواشناسی در مارس 2021 وارد سرویس شود. جایگزین چهار رادار موجود خواهد شد که بیش از 25 سال پیش نصب شده اند و باعث افزایش دقت در کشف پدیده های هواشناسی توسط سرویس Haunting Service در CoES می شوند.

تاجیکستان از نظر آسیب پذیری در برابر تغییرات آب و هوایی در بین کشورهای آسیای مرکزی رتبه اول را دارد. تأثیرات تغییرات اقلیمی عمدتاً در افزایش شدت و دفعات وقایع شدید آب و هوایی و غیرقابل پیش بینی بودن بارندگی آشکار می شود. حوادث شدید جوی ، به ویژه تگرگ ، به محصولات کشور آسیب جدی وارد می کند.

در سپتامبر 2018 ، بانک انکشاف آسیایی یک پروژه مدیریت خطر در برابر بلایا را تصویب کرد تا به تاجیکستان کمک کند تا برای مقابله با بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی آماده شود و از تأثیر بلایای طبیعی بر مردم بکاهد. کمیته شرایط اضطراری و دفاع مدنی کشور ، مجری اجرای پروژه است.