زندگی ارتش – آیا این یک تجارت زن است؟ (ویدئو)

آیا زندگی نظامی تجارت یک زن است؟ (فیلم) 7 اکتبر 2020 ، 12:19 بعد از ظهر

Avesta.Tj | 10/07/2020 | اکنون ما یک پیش نویس کمپین در تاجیکستان با سرعت کامل داریم. شخصی با میل و رغبت به ارتش می پیوندد ، شخصی نمی پذیرد و کسی معمولاً سعی می کند گرفتار نشود.

همیشه اعتقاد بر این بوده است ، خصوصاً در شرق ، خدمت سربازی فقط مردان است و زنان جایی در ارتش ندارند. حتی ملوانان تصور می کردند که متأسفانه زنی در کشتی است.

اما این چیزی است که خود زنان درباره آن فکر می کنند و نه تنها ، فیلم ما را ببینید.
[محتوای جاسازی شده]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>