آسموس گفت که چگونه او در صحنه فیلمبرداری

مواجه شد

این حادثه هنگام فیلمبرداری صحنه ای از فیلم” Bunki “رخ داد. در آن صحنه ، اسموس با “شوهر” خود در رختخواب دراز کشید و شبکه های اجتماعی را از طریق تلفن تماشا کرد. طبق فیلمنامه ، او مجبور شد در خواب روی خود غلت بزند و به طور تصادفی با تلفن برخورد کند. از آنجا که همه چیز از نمای نزدیک شلیک شد ، تلفن در کادر قرار نگرفت و از خانم بازیگر خواسته شد که آن را تا حد ممکن نزدیک صورتش نگه دارد.

“خوب ، شوهر روی صفحه من آرسنی روبک طبق طرح کار شده تلفن را لمس کرد. و او ، به نوبه خود ، با گوشه ای بین چشم من را محکم زد. ”

در نتیجه ، او “دست انداز زیبایی” داشت ، اما اپراتور با یک ضربه خوب راضی بود.

همچنین نگاه کنید به: حقیقت در مورد عکس لاغر Zavorotnyuk نشان داد