تماسهای نامحدود در شبکه Tcell – در گزینه جدید “Bemahdud”


تماسهای نامحدود در شبکه Tcell – در گزینه جدید “Bemakhdud” 1 سپتامبر 2020 ، ساعت 16:00

01 Avesta.Tj | 09/01/2020 | اپراتور پیشرو و ابتکاری کشور ، Tcell ، مشترکانی را که تماس های مکرر برقرار می کنند گزینه جدیدی را ارائه می دهد – Bemahdud ، سرویس مطبوعاتی Tcell گزارش می دهد.

گزینه “Bemakhdud” مکالمات نامحدودی را در شبکه Tcell تنها با 10 ماه در ماه فراهم می کند. این گزینه در تعرفه های خط “سلام” و “سالوماتی” موجود است. این گزینه پس از پایان بسته اصلی با تعرفه فعال می شود ، یعنی با فعال بودن سرویس Bemahdud ، تماس های درون شبکه نامحدود می شوند.

اتصال گزینه: * 500 * 6 #

شرکت Tcell چندین طرح و گزینه تعرفه ای سودآور و نوآورانه برای مشترکان ارائه می دهد. هر مشترک می تواند تعرفه و گزینه هایی را انتخاب کند که دقیقاً نیازها و معیارهای فردی او را برآورده کند.

تعرفه ها و گزینه های شرکت در وب سایت رسمی شرکت در دسترس است https://www.tcell.tj

Tcell بزرگترین شرکت مخابراتی در تاجیکستان است که تنها سهامدار آن صندوق توسعه اقتصادی آقاخان (AKFED) است. AKFED یک آژانس توسعه بین المللی است که به پرورش کارآفرینی و ایجاد بنگاه های اقتصادی پایدار اختصاص دارد.

AKFED یکی از آژانس های AKDN است ، شبکه ای از آژانس های توسعه خصوصی که به بهبود فرصت ها و شرایط زندگی مردم کشورهای در حال توسعه اختصاص یافته است.

آژانسهای AKDN صرف نظر از ملت ، جنسیت و مذهبشان برای منافع عمومی همه شهروندان کار می کنند. AKDN قصد دارد به توسعه یک تاجیکستان فعال اقتصادی ، سیاسی پایدار ، متنوع از نظر فکری و تحمل فرهنگی کمک کند.