“دفتر محاصره” “طلای سنت جورج”

این تصویر به مدت 80 روز فیلمبرداری شده بود و در تمام این مدت شخصیت اصلی روز به روز در حال مرگ بود و بازیگر اولگا با او اوزولاپینا.

هیئت داوران به رهبری تیمور بکامبتوف کارگردان و تهیه کننده این فیلم را نه تنها به خاطر دستاوردهای هنری بلکه به میزان بیشتر به عنوان پیام این هنرمند به جهانیان یادداشت کردند. و طبق گفته آندری زایتسف ، دنیا هیچ چیزی در مورد محاصره لنینگراد نمی داند ، اگرچه این یک فاجعه کمتر از هولوکاست نیست.