دبیر مطبوعاتی سابق Roskomnadzor به روابط عمومی تئاتر هنری گورکی مسکو

تبدیل شد

دبیر مطبوعاتی سابق Roskomnadzor ، وادیم آمپلونسکی توضیح داد که او شروع به کار به عنوان مدیر ارشد تئاتر هنری مسکو به نام گورکی می کند.

“آمپلونسکی” گفت: “یک پروژه درجه یک و بسیار عالی در حال اجرا است … در یک بستر ایدئولوژیکی که به من نزدیک است.”

وی ابراز امیدواری کرد که مهارتهای حرفه ای قبلی که برای تئاتر مفید بوده باشد.