دبیر مطبوعاتی سابق Roskomnadzor به روابط عمومی تئاتر هنری گورکی مسکو

تبدیل شد

دبیر مطبوعاتی سابق Roskomnadzor ، وادیم آمپلونسکی توضیح داد که او شروع به کار به عنوان مدیر ارشد تئاتر هنری مسکو به نام گورکی می کند.

“آمپلونسکی” گفت: “یک پروژه درجه یک و بسیار عالی در حال اجرا است … در یک بستر ایدئولوژیکی که به من نزدیک است.”

وی ابراز امیدواری کرد که مهارتهای حرفه ای قبلی که برای تئاتر مفید بوده باشد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>