بودجه سال آینده ازبکستان با در نظر گرفتن ادامه بیماری همه گیر

صفحه اصلی / نمای کلی سایر سایت ها / بودجه سال آینده ازبکستان با در نظر گرفتن ادامه بیماری همه گیر

بودجه سال آینده ازبکستان با در نظر گرفتن ادامه همه گیری تنظیم خواهد شد 20 اکتبر 2020 10:12 صبح

https://podrobno.uz/cat/economic/byudzhet-na-budushchiy-god-budet-sverstan-s-uchetom-prodolzheniya-pandemii-i-sokrashcheniya-globalno/