توسعه روابط بین پارلمانی تاجیکستان و مالزی در قالب کنفرانس ویدیویی

مورد بحث قرار گرفت

مورد بحث قرار گرفت

مسائل توسعه روابط بین پارلمانی تاجیکستان و مالزی در قالب کنفرانس ویدیویی مورد بحث قرار گرفت 11 نوامبر 2020 ، ساعت 12:35 بعدازظهر

Avesta.Tj | 11.11.2020 | تاجیکستان و مالزی در مورد توسعه روابط بین پارلمانی ، از جمله از طریق ایجاد یک گروه دوستی بین پارلمانی ، گفتگو کردند.

همانطور که در مرکز مطبوعاتی مجلسی نامویانداگون (مجلس عوام پارلمان) جمهوری تاتارستان گزارش شد ، در آستانه رئیس مجلس نمایندگان Namoyandagon ، محمودور زوکرزودا جلسه کنفرانس ویدیویی را با رئیس دیوان راکیات مالزی داتوک ازهر عزیزان هارون برگزار کرد.

به گفته منبع ، در این جلسه طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به روابط بین پارلمانی تاجیکستان و مالزی ، همکاری های اقتصادی و سیاسی مورد بحث قرار گرفت.

طرف تاجیکی به مالزیایی در مورد ایجاد یک گروه دوستی بین پارلمانی در تاجیکستان اطلاع داد.

گفته شد که با ایجاد همان گروه در مالزی ، اولین جلسه گروه دوستی بین پارلمانی تاجیکستان و مالزی ممکن است در آینده نزدیک برگزار شود.

سایر موارد مورد علاقه متقابل در جلسه مورد بحث قرار گرفتند.