مسائل توسعه همکاری تاجیکستان و ژاپن در توکیو

مورد بحث قرار گرفت

مورد بحث قرار گرفت

مسائل توسعه همکاری تاجیکستان و ژاپن در توکیو مورد بحث قرار گرفت 6 نوامبر 2020 ، 11:51 صبح

اوستا Tj | 11/06/2020 | مسائل توسعه همکاری تاجیکستان و ژاپن در آستانه 5 نوامبر در توکیو مورد بحث قرار گرفت.

میرزوشریف جالوف سفیر تاجیکستان در ژاپن با ناکانیشی ساتوشی معاون پارلمانی وزیر امور خارجه ژاپن دیدار کرد.

به گفته دپارتمان اطلاعات وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان ، طیف گسترده ای از موضوعات روابط دو جانبه تاجیکستان و ژاپن در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در چارچوب گفتگوی آسیای میانه + ژاپن درباره مسائل تعامل بین دو کشور نیز بحث و گفتگو شد.