افسران عالی رتبه پلیس افغانستان با تعداد زیادی مواد مخدر

افسران عالی رتبه پلیس افغانستان با تعداد زیادی مواد مخدر بازداشت شدند 8 سپتامبر 2020 ساعت 11:08 صبح

Avesta.Tj | 09/08/2020 | افسران عالی رتبه پلیس افغانستان با یک محموله بزرگ مواد مخدر در منطقه هم مرز با تاجیکستان بازداشت شدند.

رئیس تلویزیون اطلاعات در ولایت تخار ، زیرمجموعه وی – رئیس اطلاعات پولیس در ولسوالی کلافگان و همچنین فرمانده نیروهای مرزی افغانستان با 27 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت شدند ، تلویزیون طلوع روز سه شنبه گزارش داد و به نقل از یک منبع در ساختارهای امنیتی گزارش داد.

گزارش شده است که مواد مخدر در اتومبیل رئیس اطلاعات پلیس ولایت تخار در پست کلافگان توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف شده است. افسران از ولایت بدخشان به ولایت تخار سفر کردند.

مقامات هنوز در مورد این پست توضیحی نداده اند.