افسران عالی رتبه پلیس افغانستان با تعداد زیادی مواد مخدر

افسران عالی رتبه پلیس افغانستان با تعداد زیادی مواد مخدر بازداشت شدند 8 سپتامبر 2020 ساعت 11:08 صبح

Avesta.Tj | 09/08/2020 | افسران عالی رتبه پلیس افغانستان با یک محموله بزرگ مواد مخدر در منطقه هم مرز با تاجیکستان بازداشت می شوند.

رئیس تلویزیون پولیس ولایت تخار ، زیرمجموعه وی – رئیس اطلاعات پولیس در ولسوالی کلافگان و همچنین فرمانده یک شرکت از نیروهای مرزی افغانستان با 27 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت شدند ، تلویزیون طلوع روز سه شنبه گزارش داد به نقل از یک منبع در ساختارهای امنیتی.

گزارش شده است که این مواد مخدر در اتومبیل رئیس اطلاعات پلیس ولایت تخار در پست کلافگان توسط افسران پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف شده است. افسران از ولایت بدخشان به ولایت تخار سفر کردند.

مقامات هنوز در مورد این پست توضیحی نداده اند.