یک مرکز منابع در زمینه مهاجرت در دوشنبه

یک مرکز منابع در زمینه مهاجرت در دوشنبه ایجاد می شود 29 سپتامبر 2020 ، ساعت 17:00

Avesta.Tj | 09/29/2020 | با کمک مرکز بین المللی توسعه سیاست های مهاجرت (ICMPD) یک مرکز توسل به مهاجران در دوشنبه ایجاد می شود.

طبق مرکز مطبوعاتی وزارت کار ، مهاجرت و اشتغال جمعیت تاجیکستان ، وزارت کار جمهوری تاجیکستان و مرکز بین المللی توسعه سیاست مهاجرت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

همانطور که در مراسم امضای قرارداد ، وزیر کار ، مهاجرت و اشتغال جمهوری تاتارستان گلورو جابورزودا و مدیرکل ICMPD مایکل اسپیندلگر اشاره شد ، هدف از امضای تفاهم نامه تقویت همکاری بین وزارت کار و ICMPD در زمینه مهاجرت است.

در این تفاهم نامه اقدامات متعددی برای بهبود کارایی مدیریت مهاجرت ، بهبود سیاست ملی مهاجرت ، ارائه مشاوره های فردی به مهاجران – شهروندان تاجیکستان قبل از عزیمت به مهاجرت و موارد دیگر پیش بینی شده است.

همچنین ، طبق تفاهم نامه امضا شده ، یک مرکز منبع برای مهاجران در دوشنبه ایجاد می شود.