یکی دیگر از کنترل کننده های برق بازداشت شده در دوشنبه

کنترل کننده برق دیگری که در دوشنبه بازداشت شد 21 اکتبر 2020 13:41

A vesta.Tj | 10/21/2020 | آژانس کنترل مالی دولت و مبارزه با فساد از دستگیری کنترل کننده دیگر شبکه های برق پایتخت اطلاع می دهد.
سرویس مطبوعاتی آژانس مبارزه با فساد اداری گزارش می دهد

بهروزی شرالیزودا ، کنترل کننده شبکه برق سوخیلی در منطقه فرداوی شهر دوشنبه ، به اختلاس یا اختلاس مظنون است.

خاطرنشان می شود که در آگوست 2018 و فوریه 2020 ، بهروزی شرالیزودا ، در موقعیت فوق ، قطعات خودرو را در Anushervon LLC به مبلغ 15390 سامونی دریافت کرد ، آنها را سرمایه گذاری نکرد و آنها را برای نیازهای شخصی خرج کرد. >

بنابراین ، مظنون به شبکه های برق پایتخت خسارت جدی وارد کرد

یک پرونده جنایی علیه بهروزی شرالیزودا تحت ماده 245 (سوisa استفاده یا اختلاس) قانون کیفری جمهوری تاجیکستان تشکیل شده است ، تحقیقات در حال انجام است.

برای یادآوری ، هفته گذشته آژانس مبارزه با فساد اداری از دستگیری کنترل کننده شبکه برق منطقه سینو به ظن تقلب گزارش داد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>