اتوبوس های دو طبقه در دوشنبه

اتوبوس های دو طبقه در دوشنبه شروع به کار کردند 7 اکتبر 2020 ، ساعت 13:02

Avesta.Tj | 10/07/2020 | اتوبوس های مسافربری دو طبقه در دوشنبه ، پایتخت تاجیکستان راه اندازی شدند. اولین اتوبوس های دو طبقه در تاریخ 2 اکتبر در خیابان های پایتخت ظاهر شدند.

به گفته NIAT “Khovar” ، اولین اتوبوس هایی از این دست در مسیر 8 شروع به کار می کنند ، جایی که مسافران زیادی وجود دارد.

پرداخت در این اتوبوس ها از طریق حواله بانکی و همچنین در سایر مسیرهای اتوبوس و واگن برقی انجام می شود.

اتوبوس های درحال حرکت در مسیر 8 از دروازه غربی پایتخت در امتداد خیابان ها و خیابان های N. Mahsum ، I. Somoni ، Rudaki ، S. Aini ، A. Donish ، Mastongulova به سمت فرودگاه قدیمی حرکت می کنند

اتوبوس های دو طبقه در سرمایه گذاری مشترک تاجیکستان و ترکیه AKIA AVESTO مونتاژ می شوند. در آینده ، چنین اتوبوس هایی قرار است در مسیرهای دیگر پایتخت راه اندازی شوند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>