دوشنبه میزبان جشنواره تعطیلات و برنج مهرگون (عکس)


جشنواره تعطیلات و برنج مهرگون در دوشنبه برگزار شد (عکس) 19 اکتبر 2020 ، ساعت 09:55

Avesta.Tj | 19.10.2020 | تعطیلات مهرگون و نمایشگاه جشنواره برنج یک روز قبل ، در تاریخ 18 اکتبر ، در پارک فرهنگ و اوقات فراغت ابولکوسیم فیرداوسی در دوشنبه برگزار شد.

این جشنواره توسط وزارت کشاورزی و دفتر شهردار دوشنبه برگزار می شود.

در سال 2009 ، ایدی مهرگون توسط دولت تاجیکستان در لیست تعطیلات ملی این کشور قرار گرفت.

10

11

12

13

14

15