آکادمیسین موسو دینورشیف در دوشنبه

درگذشت

آکادمیسین موسو دینورشیف در دوشنبه درگذشت 29 سپتامبر 2020 ، ساعت 12:05 بعدازظهر

Avesta.Tj | 09/29/2020 | آکادمیست موسو دینورشیف در 86 سالگی در دوشنبه درگذشت. مراسم خاکسپاری این دانشمند امروز ظهر در شهر دوشنبه انجام می شود

موسو دینورشیف در نوامبر 1934 در منطقه كومسومول آباد (منطقه نورآباد فعلی) متولد شد. وی دکترای فلسفه ، آکادمیک آکادمی علوم تاجیکستان و برنده جایزه دولتی به نام ابوعلی ابنی سینو بود.

موسی دینورشف فارغ التحصیل دانشگاه دولتی تاجیکستان است ، سالها در آکادمی علوم تاجیکستان کار کرد و به سمت مدیر انستیتو فلسفه و معاون آکادمی علوم صعود کرد.

دختر آکادمیسین Zarina Dinorshoeva نیز راه پدرش را دنبال کرد و از رساله دکترای خود در فلسفه دفاع کرد.