شهر ممنوعه به احترام 600 سالگی

نمایشگاهی برگزار می کند

شهر ممنوعه به احترام 600 سالگی خود نمایشگاهی برگزار می کند 11 سپتامبر 2020 ساعت 4:42 بعد از ظهر

10 Avesta.Tj | 11.09.2020 | در 10 سپتامبر سال 2020 در پکن ، در دروازه Umen (دروازه اصلی شهر ممنوع در پکن) ، نمایشگاه “Dancheng Yungu – به 600 سالگرد شهر ممنوع” افتتاح شد.

طبق گزارش Renmin Daily ، شهر ممنوعه 600 سالگرد تأسیس خود را در سال 2020 جشن می گیرد.

این نمایشگاه بینندگان را با چیدمان ، معماری و زندگی دربار شهر ممنوعه آشنا می کند و به بازدیدکنندگان اجازه می دهد تا در طول تاریخ مفهوم زمان و مکان را در شهر ممنوع درک کنند.

نمایشگاه های بازدید شده این فرصت را پیدا می کنند که کمال ترکیبی از فن آوری های معماری کاخ و هنر را احساس کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>