در کوبودین ، ​​یک ماشین با یک تریلر تراکتور تصادف کرد. دو نفر

فوت کردند

در كوبودین ، ​​یك ماشین با یك تریلر تراكتور تصادف كرد. دو نفر کشته شدند 11 نوامبر 2020 11:11 صبح

Avesta.Tj | 11.11.2020 | در نتیجه تصادف رانندگی که روز قبل در جنوب تاجیکستان رخ داد ، دو نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

به گفته مرکز مطبوعاتی وزارت امور داخلی جمهوری ، این حادثه در قلمرو منطقه کوبودیون در منطقه ختلون رخ داده است.

راننده خودروی اوپل-آسترا ، 29 ساله و ساكن كوبودین ، ​​كنترل خود را از دست داد و در نتیجه این ماشین با یك تریلر تراكتور تصادف كرد.

متأسفانه راننده اتومبیل خارجی و مسافر 29 ساله وی که ساکن منطقه Kubodienskoog نیز بود ، در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

بر اساس گزارش نیروی انتظامی ، دو سرنشین اوپل آسترا متولد 1994 و 1999 زخمی و در بیمارستان بستری شدند.