مسکو در حال از سرگیری پروازها با پایتخت کشورهای CIS در اکتبر

است

مسکو در حال از سرگیری پروازها با پایتخت کشورهای CIS در ماه اکتبر است 15 سپتامبر 2020 ، ساعت 13:08

Avesta.Tj | 09/15/2020 | اینترفکس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مسکو ممکن است پروازهای خود را با کشورهای CIS طی یک ماه از سر بگیرد.

“سازوکارهای از سرگیری پروازها با پایتخت کشورهای CIS در ماه اکتبر به عنوان یک اولویت مورد بحث قرار گرفته است. ما در مورد نور سلطان ، تاشکند ، باکو ، ایروان و دیگران صحبت می کنیم. “منبع گفت.

به گفته وی ، ممکن است اولین ارتباط هوایی با مینسک از سر گرفته شود.

“در حالی که این مسئله با مشارکت مقامات هواپیمایی و شرکت های حمل و نقل دو کشور در حال بررسی است. تاریخ از سرگیری پروازها هنوز مشخص نشده است. “منبع آژانس گفت.