یک جشنواره بین المللی فیلم در مسکو

افتتاح شد

جشنواره بین المللی فیلم مسکو در تئاتر موزیکال روسیا در میدان پوشکین در مسکو افتتاح شد. ریاست هیئت داوران امسال برعهده تیمور بکامبتوف کارگردان فیلم است.

در طول مراسم ، سخنرانی ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه قرائت شد.

در مسابقه اصلی جشنواره بین المللی فیلم مسکو – 13 فیلم که چهار فیلم روسی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>