نویسنده 101 ساله سمیون بورزونوف در مسکو

درگذشت

همانطور که برای MK شناخته شد ، سمیون میخائیلوویچ در اول اکتبر در شمال غربی مسکو در آپارتمان خود بود. بعد از ظهر ، او احساس بدی داشت ، نتوانست نویسنده را نجات دهد – او بر اثر نارسایی حاد قلبی عروقی درگذشت.

سمیون برزونوف در 23 فوریه 1919 متولد شد. در طول جنگ بزرگ میهنی ، وی از یک سرباز معمولی به یک سرهنگ رسید و سپس خبرنگار شد. وی به عنوان سردبیر اجرایی مجله “همزن ارتش و ناوگان” ، مدیر مسئول ادبیات داستانی انتشارات نظامی ، معاون سردبیر مجله Znamya و مجله ملی Roman-Gazeta کار می کرد.