بیش از 30 طالب در منطقه مرزی افغانستان با تاجیکستان

کشته شدند

بیش از 30 طالب در منطقه مرزی افغانستان با تاجیکستان کشته شدند 28 اوت 2020 ، 12:02

02 Avesta.Tj | 28.08.2020 | بیش از 30 مبارز جنبش طالبان (ممنوع در تاجیکستان) شب گذشته در جریان اعتصاب پیشگیرانه نیروهای دولتی در ولسوالی مرزی امام صاحب در استان قندوز کشته شدند.

“یک حمله پیشگیرانه به انبوه ستیزه جویانی که قصد حمله به پست های دولتی را داشتند ، زده شد. در نتیجه ، 31 ستیزه جو کشته شدند ، از جمله چهار فرمانده میدانی: عبدالله ، معروف به هجرون ، خیرالله ، معروف به قاری احمد ، جعفر ، قاری حافظ ، “در این گزارش می گوید.”

ذکر شده است که در جریان حمله نیروهای دولتی ، 24 طالب دیگر نیز زخمی شدند.