تاجیکستان پیمانکاری را برای اجرای بخشی از پروژه CASA-1000

انتخاب می کند

انتخاب کنید

تاجیکستان پیمانکاری را برای اجرای بخشی از پروژه CASA-1000 انتخاب می کند 8 سپتامبر 2020 ، ساعت 14:27

Avesta.Tj | 09/08/2020 | تاجیکستان برای اجرای پروژه تأمین و نصب تجهیزات برای ساخت پست Isfara-1 و بهبود شبکه های توزیع 110/10 کیلوولت ، یک پیمانکار را انتخاب می کند.

طبق گفته م theسسه دولتی “مرکز مدیریت پروژه بخش برق” ، این آثار بخشی از پروژه CASA-1000 هستند.

طبق منبع ، این پروژه توسط بانک جهانی به عنوان بخشی از پروژه پشتیبانی جامعه CASA-1000 تأمین می شود.

این پروژه تأمین و نصب تجهیزات ساخت پست “Isfara-1” و بهسازی شبکه های توزیع 110/10 کیلوولت و همچنین خطوط انتقال و پستها را فراهم می کند.

پیش از این گزارش شده بود که در چارچوب پروژه CASA-1000 ، بانک جهانی 45 میلیون دلار به تاجیکستان اختصاص داده است. این بودجه به صورت کمک هزینه اختصاص داده شده است.

به یاد بیاورید که پروژه CASA-1000 انتقال برق از کشورهای آسیای میانه به آسیای جنوبی را فراهم می کند.

کشورهای شرکت کننده در پروژه CASA-1000 تاجیکستان ، قرقیزستان ، افغانستان و پاکستان هستند.