طی 8 ماه ، تاجیکستان محصولات صنعتی به ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار تولید کرده است.

در 8 ماه ، تاجیکستان محصولات صنعتی به ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار تولید کرد. 17 سپتامبر 2020 ، ساعت 14:15

06 Avesta.Tj | 09/17/2020 | مقدار تولیدات صنعتی در تاجیکستان در ژانویه-آگوست سال 2020 بالغ بر 18 میلیارد سومونی (بیش از 1.7 میلیارد دلار) بوده است که 9.6٪ بیشتر از مدت مشابه سال 2019 است.

بر اساس آمار ، رشد تولید صنعتی در جمهوری اسلامی با افزایش چشمگیر تولید در صنعت تولید و برق همراه است.

در طول دوره گزارش ، حجم تولید در صنعت تولید در منبع تغذیه 10.5 میلیارد سومونی – بیش از 4.8 میلیارد سامونی بود.

طبق نتایج هشت ماه سال 2019 ، حجم تولیدات صنعتی در تاجیکستان بیش از 16.1 میلیارد سامونی بوده است.