افزایش سرقت ها و سرقت ها در تاجیکستان


افزایش سرقت ها و سرقت ها در تاجیکستان 22 سپتامبر 2020 ، ساعت 10:06

13 Avesta.Tj | 09/22/2020 | تعداد جرایم ثبت شده در تاجیکستان در ژانویه-آگوست سال جاری بیش از 15.7 هزار جرم بوده است.

طبق آژانس آمار جمهوری ، این رقم 1.1 درصد کمتر از رقم مربوط به مدت مشابه سال گذشته است.

در این دوره ، تعداد جرایم ثبت شده 3.2، کاهش یافته است ، از جمله در GBAO – 14.2، ، منطقه سغد – 9.2 of ، مناطق تابع جمهوری – 7.3 and و در شهرستان دوشنبه – با 1٪.

در همان زمان ، تعداد جرایم ثبت شده در مدت مشخص شده در منطقه ختلون – 19.3 increased افزایش یافته است.

در طول دوره گزارش ، تعداد جرایم سنگین ثبت شده به 3 هزار و 354 واقعیت رسیده است که 6.7٪ کمتر از ژانویه-آگوست 2019 است. ثبت موارد سرقت – 3/17 درصد ، سرقتها – 7/16 درصد و غیره افزایش یافت.

در این مدت ، ثبت موارد قتل و اقدام به قتل – 13.8٪ ، کلاهبرداری – 11.7٪ کاهش یافته است.

میزان کلی کشف جرم در ژانویه-آگوست امسال 77.3٪ در مقابل 81.2٪ در ژانویه-آگوست 2019 بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>