حدود 8500 نفر در ویروس کرونا در تاجیکستان

بهبود یافته اند

حدود 8500 نفر از ویروس کرونا در تاجیکستان بهبود یافته اند 28 سپتامبر 2020 ، 08:11

Avesta.Tj | 09/28/2020 | 41 مورد جدید از عفونت ویروس کرونا در تاجیکستان طی دوره 26 تا عصر 27 سپتامبر سال جاری ثبت شد.

طبق مرکز مطبوعاتی وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی جمعیت جمهوری ، تعداد کل افراد آلوده به ویروس کرونا در دوره 30 آوریل تا 27 سپتامبر به 9 هزار و 646 نفر رسیده است.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور تا عصر 27 سپتامبر تعداد مرگ و میرها 75 نفر بوده است.

O 8 هزار و 430 نفر ، یا 87.4 درصد از افراد آلوده ، برای مدت مشخص از این بیماری درمان شده اند.

در طول روز مشخص شده ، 93 نفر مشکوک به تحت نظارت پزشکی بودند ، 45 نفر پس از بهبودی مرخص شدند.