زلزله در تاجیکستان

< / div>

زلزله تاجیکستان را لرزاند 16 اکتبر 2020 ساعت 4:13 بعدازظهر

Avesta.Tj | 10/16/2020 | زمین لرزه ای تاجیکستان را لرزاند. به گفته سرویس ژئوفیزیک تاجیکستان ، ساکنان این کشور در 16 اکتبر ساعت 15.10 احساس لرزش کردند.

به گفته زلزله شناسان ، مرکز زمین لرزه در 295 کیلومتری جنوب غربی دوشنبه ، افغانستان واقع شده است.

در لرزه ، قدرت لرزه ها 4 امتیاز بود ، در دوشنبه – 2-3 امتیاز.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>